Diecezja – Caritas Diecezji Tarnowska

Województwo Małopolskie / Stare Żukowice

Diecezja – Caritas Diecezji Tarnowska

Data

22.4.2023, godz. 0:00

Miejsce

Stare Żukowice

Opis wydarzenia

Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach

– rozprowadzanie obrazków z wizerunkiem św. s. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II (adresat – parafianie),

– rozdawanie dzieciom i młodzieży szkolnej cytatów o Bożym miłosierdziu z „Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej (adresat – społeczność szkolna),

– zabawy integracyjne i wspólne śpiewanie piosenek w Rodzinnym Domu Opieki PAW w Starych Żukowicach – członkowie SKC (adresat – pensjonariusze domu),

– okolicznościowa audycja przez radiowęzeł szkolny poświęcona Bożemu miłosierdziu (adresat – społeczność szkolna),

– tańce integracyjne w wigilię Bożego Miłosierdzia poprowadzone przez SKC  (adresat – mieszkańcy Starych Żukowic,) 

LOGO

Kontakt Caritas Polska:

dziendobra@caritas.org.pl

LOGO CP