Dobre konkursy – konkurs wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie i konkurs plastyczny – „Misjonarka Dobra w oczach dzieci”

Województwo Podkarpackie / Bachórz

Dobre konkursy – konkurs wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie i konkurs plastyczny – „Misjonarka Dobra w oczach dzieci”

Data

22.4.2022, godz. 11:00

Miejsce

Bachórz 187, 36-068 Bachórz

Opis wydarzenia

„Dobry konkurs” to okazja do pogłębienia swojej wiedzy, pokazania umiejętności plastycznych i kształtowania nawyku zdrowej rywalizacji. To również zdobywanie wiedzy o ludziach i świecie.

„Konkurs wiedzy o życiu i działalności Świętej Siostry Faustyny” przeznaczony jest dla uczniów klas 4- 8, natomiast konkurs plastyczny „Misjonarka Dobra w oczach dzieci” jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3. Celem konkursów jest: popularyzacja wiedzy o życiu i misji Świętej Siostry Faustyny, pogłębienie wiedzy na temat form kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez Świętą Siostrę Faustynę, kształtowanie postawy ufności względem Boga i miłosierdzia wobec bliźnich, oraz odkrywanie wszelkich przejawów dobra w drugim człowieku. Konkursy mają na celu zaangażowanie całej społeczności szkolnej w świętowanie Dnia Dobra, zdobywanie wiedzy i wspólne działanie.

22. kwietnia będzie dniem finału konkursu, podczas którego wyłonieni zostaną laureaci. Wszyscy otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody. Uczniowie całej szkoły z okazji święta dostaną słodką niespodziankę. Jest to również dzień radosnego świętowania Dnia Dobra w naszej szkole dla wszystkich aktywnie działających w Szkolnym Kole Caritas działającym przy Szkole Podstawowej w Bachórzu, jak również dla wspierających nasze akcje wolontariuszy. Działanie razem wzmacnia więzi, sprawia radość zarówno tym, którzy pomagają, jak i tym, którym się pomaga. Dzieci z oddziałów przedszkolnych, którzy na ten dzień przygotują specjalny plakat : „Dobry świat w oczach dzieci” otrzymają słodka niespodziankę i balonik.

„Dzień Dobra” zakończymy wspólnym pamiątkowym zdjęciem, oraz pogadanką.

To będzie DOBRY dzień!

 

Miejsce

Miejsca,
które są domem
Archidiecezja Przemyska

Niedługo pojawią się placówki dla tej diecezji

LOGO

Edyta Foryś

eforys@caritas.org.pl

tel.: 735 255 132

Magda Jaworska

mjaworska@caritas.org.pl

tel.: 735 255 127

LOGO CP