Prowadzenie Koronki do Miłosierdzia Bożego przez członków Szkolnego Koła Caritas przed uroczystą Mszą św. z udziałem ks. bpa.

Województwo Pomorskie / Bobowo

Prowadzenie Koronki do Miłosierdzia Bożego przez członków Szkolnego Koła Caritas przed uroczystą Mszą św. z udziałem ks. bpa.

Data

24.4.2022, godz. 11:10

Miejsce

ul. Gdańska 90

Opis wydarzenia

Szkolne Koło Caritas w Bobowie kontynuuje świętowanie Dnia Dobra w Niedzielę Miłosierdzia. Bo przecież im więcej dobra, tym lepiej!

Tego dnia audycja radiowa „Zanurzeni w Bożym miłosierdziu”, nagrana w Katolickiej Rozgłośnii Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos” zostanie wyemitowana przez „Radio Głos”.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bobowie poprowadzą też Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed uroczystą Mszą św. z udziałem ks. bpa Arkadiusza Okroja. SKC weźmie też aktywny udział we Mszy św. (wytypujemy lektorów, czytających modlitwę wiernych, osoby idące z darami).

To będzie DOBRY dzień.

Miejsce

Miejsca,
które są domem
Diecezja Pelplińska

Niedługo pojawią się placówki dla tej diecezji

LOGO

Edyta Foryś

eforys@caritas.org.pl

tel.: 735 255 132

Magda Jaworska

mjaworska@caritas.org.pl

tel.: 735 255 127

LOGO CP