Słowa ranią, słowa leczą

Województwo Wielkopolskie / Kalisz

Słowa ranią, słowa leczą

Data

23.4.2022, godz. 9:00

Miejsce

ul. Kościuszki 10

Opis wydarzenia

W ramach pikniku szkolnego III LO w Kaliszu będzie działać stoisko Szkolnego Koła wolontariatu. Piknik jest częścią promocji szkoły, więc uczestnikami będą nie tylko uczniowie ale także ósmoklasiści z okolicznych szkół podstawowych.

Stoisko wolontariatu będą prowadzić szkolni wolontariusze wraz z opiekunami.

Akcja ” Słowa ranią, słowa leczą” polega na wypełnianiu przez chętnych karty zaadresowanej do poszczególnych osób – podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 1 w Kaliszu. Od lat współpracujemy z ta placówką.

Poprzez dobre, wspierające słowa skierowane do konkretnych osób chcemy okazać życzliwość i szacunek. Każdy potrzebuje dobrych słów, dających nadzieję i budujących poczucie własnej wartości. Taka akcja ma to właśnie na celu. Tak wypełniona karta będzie jak kocyk otulający swoim ciepłem adresata.

Miejsce

Miejsca,
które są domem
Diecezja Kaliska

Niedługo pojawią się placówki dla tej diecezji

LOGO

Edyta Foryś

eforys@caritas.org.pl

tel.: 735 255 132

Magda Jaworska

mjaworska@caritas.org.pl

tel.: 735 255 127

LOGO CP