Kontakt

Wiadomość wysłana
    Błąd przesyłania danych
  • - {{error}}

dane kontaktowe

CARITAS POLSKA
Adres: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
E-mail: dziendobra@caritas.org.pl

REGON: 012064143
NIP: 5271006655
KRS: 0000198645

CARITAS DIECEZJALNE

E-MAIL KOORDYNATORA DNIA DOBRA

Caritas Archidiecezji Białostockiej

wolontariat.bialystok@caritas.pl

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

sq9oh69@gmail.com

Caritas Diecezji Bydgoskiej

wolontariat.bydgoszcz@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

wolontariat@caritas.czest.pl

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

isuplenska@caritas.pl

Caritas Diecezji Elbląska

caritas.elblag@gmail.pl

Caritas Diecezji Ełckiej

usawicka@caritas.pl

rsawicki@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

asierputowska@caritas.gda.pl

kcybulska@caritas.gda.pl

Caritas Diecezji Gliwickiej

wolontariat@caritas-gliwice.pl

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

koordynator.media@caritas.gniezno.pl

Caritas Diecezji Kaliskiej

lukaszskoracki@gmail.com

Caritas Archidiecezji Katowickiej

dominika.kaczmarek@caritas.katowice.pl

Caritas Diecezji Kieleckiej

wolontariat.kielce@caritas.pl

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej

dsalamon@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

teresa.pawlak@krakowcaritas.pl

Caritas Diecezji Legnickiej

m.uryga@caritaslegnica.pl

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

wolontariat.lublin@caritas.pl

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

katarzynaszklarz@caritas.pl

caritaslomzaa@gmail.com

Caritas Diecezji Łowickiej

h.and@wp.pl

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

ksekieta@toya.net.pl

Caritas Diecezji Opolskiej

rosolaga@wp.pl

Caritas Diecezji Pelplińskiej

echyla@caritas.pl

wtzpelplin@wp.pl

pelplin@caritas.pl

Caritas Diecezji Płockiej

malgorzataprzemylska@wp.pl

Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

dragan@caritaspoznan.pl 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

tom.stec8@gmail.com

Caritas Diecezji Radomskiej

iwonastepniewska@caritasradom.pl

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

karol.hadam@wp.pl

Caritas Diecezji Sandomierskiej

wolontariat@sandomierz.caritas.pl

Caritas Diecezji Siedleckiej

bprokurat@caritassiedlce.pl

wolontariatbp@caritas.pl

Caritas Diecezji Sosnowieckiej

sbogusz@caritas.pl

agnieszka.kaminska@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

wolontariat.caritas@cask.pl

Caritas Diecezji Świdnickiej

swidnica@caritas.pl

Caritas Diecezji Tarnowskiej

caritas1@diecezja.tarnow.pl

celinka.szymanska@gmail.com

Caritas Diecezji Toruńskiej

torun@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Warmińskiej

krystynak2000@o2.pl

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

bpulcyn@caritasaw.pl

ejackiewicz@caritasaw.pl

wolontariat.aw@caritasaw.pl

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

koordynator.wolontariatu@caritas.pl

Caritas Diecezji Włocławskiej

amagos@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

www.rzecznik@wroclaw.caritas.pl

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

zamosc@caritas.pl

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

 wolontariat.zg@caritas.pl

 migranci.zgora@caritas.pl

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

ordynariat_polowy@caritas.pl

LOGO

Kontakt Caritas Polska:

dziendobra@caritas.org.pl

LOGO CP