CENTRA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

CENTRA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

liczba centra interwencji kryzysowej: 9

W całej Polsce Caritas prowadzi 9 centra interwencji kryzysowej. Obecnie wiele z tym miejsc przyjmuje młodych uchodźców z Ukrainy.

Video

Opis placówki

Centra interwencji kryzysowej  wspierają swoją działalnością osoby dotknięte problemem przemocy, osoby doświadczające różnorakich sytuacji kryzysowych, takich jak bezdomność, uzależnienia, utrata pracy. W sposób szczególny działania Centrum Interwencji Kryzysowej skierowane są na pomoc kobietom – matkom i dzieciom, które muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania ze względu na doznawaną przemoc.

LOGO

Kontakt Caritas Polska:

dziendobra@caritas.org.pl

LOGO CP