Diecezja – Caritas Diecezji Opolskiej

Województwo Opolskie / Nysa

Diecezja – Caritas Diecezji Opolskiej

Data

12.4.2024, godz. 8:00

Miejsce

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie

Opis wydarzenia

Nysa

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie zaprasza na ,,Dzielenie się Chlebem” w ramach Dnia Dobra.

Ideą Caritas jest propagowanie i niesienie pomocy bliźnim. Przekazujemy Chleb, który jest symbolem dzielenia się czasem, uwagą, troską i miłością.

Upieczone chleby trafią do osób potrzebujących:

• do seniorów Dziennego Domu Pobytu w Nysie Termin: 09 kwietnia 2024 r.,

• do rodzin z Ukrainy objętych opieką przez Caritas Diecezji Opolskiej,

• do osób korzystających z Łaźni dla Osób Bezdomnych Caritas Diecezji Opolskiej

Termin: 12 kwietnia 2024 r.

W wypiekaniu chleba biorą udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej z Nysy.

LOGO

Kontakt Caritas Polska:

dziendobra@caritas.org.pl

LOGO CP