Diecezja – Caritas Diecezji Tarnowskiej

Województwo Małopolskie / Stronie

Diecezja – Caritas Diecezji Tarnowskiej

Data

12.4.2024, godz. 9:00

Miejsce

Szkoła Podstawowa w Stroniu.

Opis wydarzenia

Stronie

„Promieniowanie dobra” na Dzień Dobra

Działania: prezentacja dorobku, wymiana dobrych praktyk.  Warsztaty kreatywne – zaproszenie do realizacji wolontariackiego Szkolnego Projektu Wspierania Lokalnego Rzemiosła pt.: „Dzień Rzemieślnika” w tym roku i następnych latach (realizowanego od 19 marca do 1 maja) . Gra terenowa z wykorzystaniem wieloformatowych gier wykonanych z papieru przez wolontariuszy w ramach realizacji ww projektu.

LOGO

Kontakt Caritas Polska:

dziendobra@caritas.org.pl

LOGO CP