Diecezja – Caritas Diecezji Włocławskiej

Województwo Wielkopolskie / Kaczki Średnie

Diecezja – Caritas Diecezji Włocławskiej

Data

07.4.2024, godz. 7:00

Miejsce

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Kaczki Średnie 37a

Opis wydarzenia

Kaczki Średnie

Parafialny Zespół Caritas przy parafii
Najświętszej Marii Panny w Kaczkach Średnich działa już od ponad 10 lat
i na stałe wpisał się w życie naszej społeczności. Niedzielę Bożego
Miłosierdzia świętują nie tylko członkowie PZC (27 osób), ale też cała
nasz wspólnota parafialna. Tego dnia w Liturgię Słowa i Modlitwę
Wiernych włączą się aktywnie na każdej Mszy Świętej (7:30, 9:00 i 11:30)
członkinie z PZC.
Nasze wspólnotowe przeżywanie tego dnia chcemy skoncentrować w tym roku
na wdzięczności wobec Pana Boga i ludzi za wszelkie dobro jakiego
doświadczają wszyscy poprzez Parafialny Zespół Caritas. Dzięki
działalności PZC obDARowanych jest wielu – zarówno podopieczni, którzy
na różne sposoby korzystają ze wsparcia materialnego i duchowego, ale
też Darczyńcy, którym PZC stwarza możliwość dzielenia się dobrem i
oczywiście sami Wolontariusze, którzy w ten sposób odnaleźli swoje
miejsce w kościele i mogą realizować się na drodze do zbawienia poprzez
pomoc potrzebującym.
Wyrazem naszej wdzięczności będzie przede wszystkim modlitwa, ale też
podzielenie się cukierkami zawierającymi słowa podziękowania i
przesłania. Każda osoba uczestnicząca tego dnia we Mszy Świętej otrzyma
bożą krówkę w żółtym papierku (kolor Dnia Dobra) z hasłem: „Dzięki Tobie
dobra jest więcej! Dziękujemy!” oraz inspirującym cytatem z Pisma
Świętego.
Kulminacyjnym wydarzeniem tego dnia będzie spotkanie Księdza Proboszcza,
Członkiń PZC, Przyjaciół PZC, przedstawicieli instytucji wspierających
oraz Parafian w kościele parafialnym na czuwaniu modlitewnym w Godzinie
Miłosierdzia, a więc o godz. 15.00. Po wspólnej modlitwie będzie również
czas na agape podczas której zostaną wyróżnione najbardziej aktywne
członkinie z PZC.
Cały rok spotykamy się z ogromnym wsparciem, zarówno ze strony
Wolontariuszy jak i naszych Parafian oraz wielu instytucji działających
w naszym rejonie, dlatego też w tym roku chcemy szczególnie wyrazić
Wszystkim naszą wdzięczność i zaakcentować ten ogromny DAR serca od tak
wielu osób, które bezinteresownie angażują się w działalność naszej
Wspólnoty, a tym samym wspawają najbardziej potrzebujących.

LOGO

Kontakt Caritas Polska:

dziendobra@caritas.org.pl

LOGO CP